کاهش 43 درصدی بارش طی سال جاری

کاهش 43 درصدی بارش طی سال جاری

آفتاب نیوز :

ایران در حال سپری کردن چهارمین سال خشکسالی است و در سال آبی جاری (ابتدای مهرماه) تاکنون بارش چندانی را ثبت نکرده است. بر اساس اطلاعات سازمان هواشناسی  طی هفت روز منتهی به 14 بهمن ماه به طور میانگین 6.4 میلیمتر بارش در کشور ثبت شده این در حالیست که میانگین بلندمدت طی این بازه زمانی 9 میلیمتر است بنابراین کشور 28.7 میلیمتر بارش کمتر دریافت کرده است.

طی ماه جاری منتهی به 14 بهمن ماه، 16 میلیمتر میانگین بارش کشور بود اما این میزان برای بلند مدت 16.2 میلیمتر بوده است که کاهش 0.2 میلیمتری را نشان می دهد.

از ابتدای فصل جاری تا 14 بهمن ماه، کشور به طور میانگین 27.1 میلیمتر بارش دریافت کرده است اما این میزان در بلندمدت 48.6 است بنابراین تفاوت 44.3 میلیمتری با بلندمدت دارد.

از ابتدای سال جاری تا 14 بهمن ماه، به طور میانگین 60.4 میلیمتر بارش در ایران به ثبت رسیده است که این میزان برای بلندمدت 107.7 میلیمتر است بنابراین طی این مدت کشور 43.9 میلیمتر کمتر بارش دریافت کرده است.

طی این مدت تنها چهار استان بارش های بیش از نرمال دریافت کرده اند. اردبیل طی سال جاری به طور میانگین 124.3 میلیمتر بارش دریافت کرده است که این آمار در بلندمدت 118.7 است بنابراین این استان افزایش 5.6 میلیمتری بارش را تجربه کرده است.

خراسان شمالی نیز طی سال جاری منتهی به 14 بهمن ماه به طور میانگین 91 میلیمتر بارش داشته است که نسبت به میانگین 87.7  میلیمتری بارش طی بلندمدت، 3.3 میلیمتر بارندگی بیشتری را دریافت کرده است.

گلستان طی این مدت 208.2 میلیمتر بارش دریافت کرده است. میانگین بارش ثبت شده برای این استان در بلندمدت 190.6 میلیمتر است که افزایش 17.6 میلیمتری بارش را نشان می دهد.

مازندران نیز از ابتدای سال جاری تا 14 بهمن ماه به طور میانگین 303.9 میلیمتر بارندگی داشته است که در مقایسه با بارش301.6 میلیمتری بلند مدت، افزایش 2.4 میلیمتری بارش را به ثبت رسانده است.

از سوی دیگر استانی که کمترین بارش را نسبت به شرایط نرمال ثبت کرده، کهگیلویه و بویر احمد است. این استان در حالی طی سال جاری 217.2 میلیمتر بارش را ثبت کرده که این میزان در بلند مدت 404.9 میلیمتر بود.

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "کاهش 43 درصدی بارش طی سال جاری" هستید؟ با کلیک بر روی حوادث، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "کاهش 43 درصدی بارش طی سال جاری"، کلیک کنید.