ادبیات کنکور

◊ بودجه‌بندی سؤالات ادبیات کنکور

بودجه‌بندی ادبیات کنکور
بودجه‌بندی ادبیات کنکور

◊ لغت را چگونه بخوانیم؟ – دکتر حسن نورانی

 

◊ مبحث قرابت معنایی در ادبیات

برای درس ادبیات لازم است که جدا از مطالعۀ اصلی تست‌های تفکیکی هم کار کنید.
مثلاً برای بحث قرابت معنایی:
از این مبحث چند تیپ سؤال مختلف مطرح میشود. مثل مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است یا مفهوم کدام عبارت با بیت تناسب دارد یا ندارد.
برای به قدرت رسیدن در قرابت فقط باید تست بزنید.
فاصله از آموزش تا به قدرت رسیدن فقط در زدن تست‌های زیاد است. بعد از یک مدت که تبحر پیدا کردید هفته‌ای حداقل سه بار در برنامه‌تان تستهای قرابت را بگنجانید و هر چند وقت یک بار هم تستهای قبلی‌ای را که کار کرده‌اید مرور کنید.
با این روش مطمئن باشید که میتوانید به اکثر سؤالات قرابت در کنکور جواب بدهید.

◊ دانلود کتاب‌های درسی ادبیات فارسی

فارسی (1)

فارسی (2)

فارسی (3)