ترسیم فنی

ترسیم فنی

📍در جدول زیر مباحث ترسیم فنی با تعداد سؤالات در چندین سال گذشته عنوان شده است.

📍اگر تازه می‌خواهید این درس را آغاز کنید از مباحث پر سؤال شروع کنید البتــه به شرطی که به پایه و مباحث پیش‌نیاز احتیاجی نباشد.

ترسیم فنی
ترسیم فنی

کتاب‌های درسی ترسیم فنی در کنکور هنر:

مناظر و مرایا 

ترسیم فنی و نقشه‌کشی