خلاقیت نمایشی

🔹میدانیم که اغلب سؤالات کنکور هنر از منابع آزاد مطرح میشوند که این قضیه در درس خلاقیت نمایشی بسیار رایج تر از بقیۀ دروس است.

مباحث این درس بسیار وسیع و گسترده است زیرت کماکان رویدادهای جدید نمایشی و سینمایی در جهان در جریان هستند.

بازیگرهای جدید، کارگردان های جدید، مستندهای جدید و … .

🔹و میدانیم که انتخاب رشته و قبولی نهایی بر اساس رتبه در زیر گروه انجام می‌گیرد و قطعاً طراح سؤال این نکته را مد نظر قرار میدهد که کسانی بتوانند درصد بالایی کسب کنند که اطلاعات خیلی بیشتری نسبت به بقیۀ شرکت‌کنندگان داشته باشند.

🔹هر سال به طور متوسط 5 الی 8 سؤال از کتاب‌های کنکوری مطرح شده و مابقی سؤالات از منابع آزاد طراحی می‌شود.

🔹ضریب این درس در زیرگروه‌های مختلف.

کتاب‌های درسی خلاقیت نمایشی در کنکور:

اصول و مبانی طراحی صحنه 

اصول و مبانی ماسک و گریم 

اصول و مبانی نمایش عروسکی