دین و زندگی

ضریب دین و زندگی در کنکور هنر (3) است.

بودجه‌بندی این درس در کنکور هنر به صورت زیر است:
از ۲۵ سؤال مطرح شده، ۱۲ سؤال از آیات، ۹ سؤال از متن درس و ۴ سؤال از احادیث طرح می‌شود.

خود را بیازمایید:

آزمون جامع دینی دهم

کلید و پاسخ تشریحی آزمون جامع دینی دهم

دانلود کتاب‌های درسی دین و زندگی:

دین و زندگی (1)

دین و زندگی (2)

دین و زندگی (3)

 

همین حالا با ما تماس بگیرید و به صورت رایگان مشاوره شوید.