ظرفیت پذیرش رشته‌های کنکور هنر

ظرفیت پذیرش رشته‌های کنکور هنر
ظرفیت پذیرش رشته‌های کنکور هنر

از آنجایی که ظرفیت دانشگاه­‌ها در رشته‌های مختلف متغیر بوده و به صورت سالیانه مشخص می­‌گردد، بهتر است که پرداختن به ظرفیت پذیرش رشته‌های کنکور هنر را به زمان انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور که معمولاً در مرداد ماه هر سال انجام می­شود موکول کنیم.

در لینک‌های زیر می‌توانید ظرفیت دانشگاه‌های برتر هنر و تغییراتشان نسبت به سال‌های گذشته را ملاحظه فرمایید:

ظرفیت پذیرش کنکور هنر 99 و تغییرات آن نسبت به سال 98

ظرفیت پذیرش کنکور هنر 98 و تغییرات آن نست به سال 97