عربی کنکور هنر

روش صحیح مطالعۀ عربی کنکور هنر:

1- ابتدا قواعد را کامل بخوانید و یاد بگیرید.
2- از هر قاعده چند تا مثال ببینید.
3- در درس عربی تست را به جای زدن باید بخوانید.

به این ترتیب که شما از هر مبحث میبایست حداقل 25 تا تست را انتخاب کنید و شروع کنید به حل کردن.
بعد از حل هر تست به پاسخ تشریحی مراجعه کنید و توضیحات مربوط به هر چهار گزینه را بخوانید و نکات مربوطه را یادداشت کنید.

عجله نکنید و برای هر 25 تا تست این روش را تکرار کنید.
بعد از چند روز یا در زمان مرورِ آن مبحث، ابتدا قواعد را به اضافه نکاتی که یادداشت کرده بودید مرور کنید و سپس شروع کنید به تست زدن و مجدداً نکات مربوطه را یادداشت نمایید.

🔑در واقع برای درس عربی ابتدا تست‌خوانی کنید و سپس اقدام به تست‌زنی نمایید.

کتاب عربی دهم

کتاب عربی یازدهم

کتاب عربی دوازدهم

 

در فایل‌های زیر نمونه‌ای از آزمون‌های تحلیلی قدم‌آخر برای عربی کنکور هنر را ملاحظه می‌فرمایید:

خلاصه درس سوم و چهارم عربی دهم

آزمون درس سوم عربی دهم

کلید آزمون درس سوم عربی دهم

تحلیل آزمون درس سوم عربی دهم

 

همین حالا با ما تماس بگیرید و به صورت رایگان مشاوره شوید.