کارنامه کنکور هنر

 کارنامه کنکور هنر 99 – منطقه 2 – صنایع‌دستی روزانه الزهراء

درصدهای رتبه یک کنکور هنر سال 98:

🔹ادبیات: ۶۲      🔹عربی: ۸۵
🔹دینی: ۸۶        🔹زبان: ۹۴
🔹درک: ۴۷        🔹تصویری: ۴۱
🔹ریاضی: ۵۳     🔹ترسیم: ۶۶
🔹نمایشی: ۵۱    🔹موسیقی:۵۳  🔹خواص: ۳۳

 کارنامه کنکور هنر 99 - منطقه 2 - آهنگسازی هنر
 کارنامه کنکور هنر 99 – منطقه 2 – آهنگسازی هنر
کارنامه کنکور هنر 99 - منطقه 2 - طراحی صنعتی هنر
 کارنامه کنکور هنر 99 – منطقه 2 – طراحی صنعتی هنر

 

کارنامه کنکور هنر
کارنامه کنکور هنر 99 – منطقه 1 – سینما سوره