کنکور هنر قدم آخر

آزمون‌ها

شما می توانید در این بخش توضیحات کوتاهی درباره عنوان اضافه فرمایید

آزمون‌ها

برگزاری یک آزمون، صرفاً با هدف مورد بررسی قرار دادن درصد و رتبه یک دانش‌آموز کاملاً اشتباه می‌باشد. در یک آزمون علاوه بر نتیجه، دانش آموز بایستی با مواردی چون نمره منفی، دقت در پر کردن پاسخ‌برگ، تنظیم زمان‌بندی و … آشنا شده و به تمرین و ممارست بپردازد. بدین منظور قدم آخر آزمون‌های خود را به صورت آزمون‌های هفتگی (بعد از هر برنامه) که توسط مشاور بر اساس سبد مطالعاتی دانش‌آموز انجام می‌گیرد و آزمون‌های ماهیانه تعریف کرده است. بعد از برگزاری چند مرحله آزمون آزمایشی که دانش‌آموزان با مسائل مربوط به آزمون آشنا شدند جهت ارزیابی و سنجش خود با سایر داوطلبان در آزمون‌های آزمایشی سازمان سنجش شرکت می‌نمایند. همچنین به منظور دسترسیِ آسان کلیه داوطلبان کنکور هنر به آزمون‌های کاملاً استاندارد و با هدف جلوگیری از اتلاف وقتِ ناشی از رفت و آمد، آزمون‌های آنلاین قدم آخر از طریق سایت در دسترس همگان می‌باشد.
آزمون ها