کنکور هنر قدم آخر

انتخاب رشته کنکور هنر

شما می توانید در این بخش توضیحات کوتاهی درباره عنوان اضافه فرمایید

انتخاب رشته کنکور هنر

اهمیت انتخاب رشته از آن جهت است که تعیین کنندۀ تمام تلاش های یک سالۀ دانش آموز می باشد. انتخاب رشته کنکور هنر شامل دو بخش است: رشته های متمرکز و رشته های نیمه متمرکز. اصولاً مشاور انتخاب رشته با توجه به علاقه مندی ها، آمار قبولی سالهای گذشته، رتبۀ زیرگروه ها و امکان قبولی، بهترین انتخاب رشته را برای دانش آموز انجام می دهد.
انتخاب رشته کنکور هنر