کنکور هنر قدم آخر

کلاس ها و فایل های آموزشی

شما می توانید در این بخش توضیحات کوتاهی درباره عنوان اضافه فرمایید

کلاس ها و فایل های آموزشی

ما معتقدیم که نیازهای دانش آموزان مختلف به آموزش، کاملاً متفاوت بوده و نیازی نیست که همه دانش آموزان در آنِ واحد به طور مستمر سر کلاسهای همه دروس حاضر شوند بلکه برای رسیدن به نتیجه مطلوب بهتر است شرایط آموزش برای هر داوطلب کاملاً شخصی-سازی شود. بدین منظور و بر اساس تجربه ده ساله که به ما می گوید در کنکور هنر همه دروس به تدریس نیاز ندارند و اتفاقاً با شیوه های ساده تر بازدهی یادگیری به مراتب افزایش می یابد، اقدام به تهیه و ضبط فایلهای صوتی – تصویری و آزمونهای تشریحی – تحلیلی نموده ایم. در نهایت بعد از آموزش نحوۀ مطالعۀ هر درس و ارسال فایلهای مربوطه و به عمل آوردن آزمونهای آزمایشی نقاط ضعف دانش آموز بررسی شده و اقدام به برگزاری کلاس های مورد نیاز خواهیم کرد. برای دانش آموزان شهرستان نیز این کار هم میتواند به صورت حضوری انجام شود و هم به صورت مجازی.
کلاس ها و فایل های آموزشی