کنکور هنر قدم آخر

مشاوره ثبت نام

مهم‌ترین بخش مشاوره‌ قبل از ثبت‌نام به این مقوله باز می‌گردد که انتخاب مسیر کنکور تا چه میزان برای شخص مشاوره شونده ضروری بوده و موفقیت در این راه تا چه اندازه برای وی محتمل می‌باشد. این مسأله به‌ویژه برای دانش‌آموزان شاخه نظری که قصد دارند کنکور هنر، کنکور اصلی آنها باشد بسیار حائز اهمیت است. چه بسا دانش‌آموزان و خانواده‌هایی هستند که در این جلسات به این نتیجه می‌رسند که این انتخاب، اصلح نبوده و راه‌های دیگری نیز برای رسیدن به هدف مورد نظر وجود دارد. در واقع هدف اصلی جلسه مشاوره باید این باشد که همه‌ی جوانب داوطلب را بررسی کرده و با توجه به شرایط موجود بهترین تصمیم ممکن را برایش اتخاذ نمود.