مشاورۀ ثبت‌نام

مشاورۀ ثبت‌نام

مهم‌ترین بخش مشاورۀ‌ ثبت‌نام به این مقوله باز می‌گردد که انتخاب مسیر کنکور تا چه میزان برای شخص مشاوره شونده ضروری بوده و موفقیت در این راه تا چه اندازه برای وی امکان‌پذیر می‌باشد.

این مسأله به‌ویژه برای دانش‌آموزان شاخۀ نظری که قصد دارند کنکور هنر، کنکور اصلی آنها باشد بسیار حائز اهمیت است.

چه بسا دانش‌آموزان و خانواده‌هایی هستند که در این جلسات مشاورۀ ثبت‌نام به این نتیجه می‌رسند که این انتخاب، اصلح نبوده و راه‌های دیگری نیز برای رسیدن به هدف مورد نظر وجود دارد.

در واقع هدف اصلی جلسۀ مشاوره باید این باشد که همه‌ی جوانب داوطلب را بررسی کرده و با توجه به شرایط موجود بهترین تصمیم ممکن را برایش اتخاذ نمود.

📌نظرات و رتبه‌ها
ghadameakhar_sedaye_shoma@

همین حالا با ما تماس بگیرید و به صورت رایگان مشاوره شوید.